WW I BILDER 2021

(bilderna tagna av Lars Lindhoff)
Samling inför ceremonin.
Samling inför ceremonin.

Uppflyttning till 2:a graden. Fr v Christian Negendanck, Ulf G:son Hammargren, Fredrik Ekberg, Jens Olsson och William Raihle.
Torgny Johansson flyttas upp till 3:e graden.

Lars Hägerhult och Håkan Samuelsson flyttas upp till 4:e och högsta graden.

Kvällens högtidstalare, författaren Bengt Liljegren.

Intressanta samtal. Fr v skattmästaren Christoffer Enander, styrelseledamoten Anders Evander, tidigare föredragshållaren Gert Jeppsson och styrelsesuppleanten Per Östgård.

Svartsoppan serveras.

Svartsoppan serveras.


Årets recipiender. Fr v Nils Erik Åhmansson, Lars Wahlgren, Thorbjörn Sjunneson, Jakob Olsson och Jacob Månsson.

Uppsluppen stämning.