WW I BILDER 2018

(bilderna tagna av Lars Lindhoff)

Årets bautasten upptog tio namn . De avlidnas minne tecknades  förtjänstfullt av föreningens  vice ordförande Gert Nilsson .

Föreningens sekreterare Carl-Peter Hellberg  och  föreningens vice ordförande Gert Nilsson  kopplar av efter förhandlingar och 1600-talshistoria.

Föreningens ordförande Staffan Björnberg kupar handen för att höra ordentligt när stämningen stiger.

kvällens recipiender fanns tre bröder Hugoson  nämligen Oscar, Johan och Gustav som tillsammans med övriga fick sina 1-a gradstecken av ordföranden.

Kvällen föredragshållare professor Kristian Gerner  föreläste om Sverige och Ryssland under 1600-talet. Mycket nytt för intresserade WW-bröder!

Avgående cermonimästaren Bertil Winberg ( 17 högtidsmöten) över upp sin efterträdare Curth Sjöholm på snapsvisorna.