WW I BILDER 2019

WW I BILDER 2019

(bilderna tagna av Lars Lindhoff)

 

Nio recipiender togs  in i år och de  lovade  att  “… efter  bästa förmåga  söka befordra Sällskapets väl och framgång…”   Det lovade alla och fick sina förstagradtecken av ordföranden Staffan Björnberg.

 

Peter Markborn , barnfödd i Skivarp men sedan många år bosatt i Stockholm . Sommarstuga i Mossby och fortfarande verksam som revisor med goda  kontakter i det västsvenska tidningsvärlden.

 

Kvällens föreläsare  jur. dr Frank Orton  talade över ämnet “Lag och ordning i stormaktstidens Sverige. Allt började egentligen med medeltidens landskapslagar och sedvänjor men formaliserades under stormaktstiden under ledningen av Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna. Ärendena präglades av tidens problem som svin i ollonskogen och bidrottningar på rymmen. Dagens nämndemannasystem kan spåras i dåtidens 12. mannarätt.

Herrar Hans Johnfors, ny i tredje graden,  Per Östgård, och Gert Wemnér pustar ut efter allvaret under högtidsmötet med WW en trappa upp.

Herrar Lindhoff trivdes väl vid middagsbordet, sonen Andreas till vänster och pappa Lars till höger.

 

WW-s sekreterare Carl-Peter Hellberg, föreningens vice ordförande Gert Nilsson, dagens föredragshållare Frank Orton och ordföranden Staffan Björnberg., väl samlade inför attacken mot svartsoppa och gås.

 

Den fjärde och högsta graden  tilldelades Per Herlin, Sven inge Olsson, Anders Lundgren, Rickard Bauhn, Sven Persson och Filip Evander..  Alla fångade av stundens allvar, det släppte senare på kvällen…