Nyheter

Staffan Björnberg avgår som ordförande i WW och ny ordförande blir mångårige sekreteraren Carl Peter Hellberg som på styrelsemötet den 22 april fick överta både klubba och föreningspärm.

Ny ordförande i WW

Det gångna året har för WW som för många andra föreningar varit stilla, alltför stilla, men förhoppningsvis kommer det att ske en ändring under 2021 och att det skall gå att ordna högtidsmötet 6 november. WW- styrelse som träffades den 22 april var dock enig om att det är först senare i år som man ta ett avgörande beslut. Årets högtidstalare blir i så fall historikern Bengt Liljegren som lovat att tala om sin nya bok om Karl XII. Kassaförvaltaren Christoffer Enander presenterade förslag till balans- och resultatrapport och redovisade föreningens innehav av värdepapper. Trots inställt högtidsmöte och vilande verksamheten har WW i stor utsträckning behållit oförändrat antal medlemmar.
Styrelsen bestämde datum för vårmötet till den 23 juni, preliminärt på Sirius.
Ordföranden sedan 2013 Staffan Björnberg har bett att få lämna ordförandeuppdraget och till ny ordförande utsåg styrelsen nuvarande sekreteraren Carl-Peter Hellberg. Till ny sekreterare utsågs styrelseledamot Hans Nilstam.

 

 

Brevet med det tråkiga beskedet att årets högtidsmöte med Sällskapet WW ställs in skickades fredagen 25 september till samtliga medlemmar.  Vi hade länge förhoppningen att reglerna skulle lätta och det skulle bli möjligt att genomföra det traditionsenliga  högtidsmötet 6 november. Men så blev det alltså inte och i  skrivande stund ser det tvärtom ut som att pandemin tar fart på nytt även i Sverige.  Författaren Bengt Liljegren  som skulle ha föreläst om sin nya bok om Karl XII  har lovat att återkomma vid ett annat tillfälle.

På “posten” tjänstgjorde fr v Curth Sjöholm, Urban Fasth, Anders Evander och Gert Nilsson, Kassaförvaltaren Christoffer Enander övervakade det hela och Staffan Björnberg tog bilden.

WW-s Krönikör

WW:s bard Lasse Grahn gick bort några veckor före årets högtidsmöte. Han recipierade i WW år 2000 och nästan varje år presenterade han ett nyskrivet  och aktuellt “kväde” som hyllning till kvällens föredragshållare. WW har samlat de flesta av dem i en trycksak som delades ut till bröderna vid årets högtidssammankomst.

WW får nya fanor

Trasiga  fanor var vanliga på  dåtidens slagfält och även WW-s gamla fanor verkar ha deltagit i hårda slag.  De har därför kasserats och ersatts nya som används för första gången vid årets högtidssammankomst. Fanorna  har komponerats av Ystad Tryck och sömmats av Tygfinessen och några dagar före premiären spikades de fast  vid rundstagen och testades i Sirius festsal.   Inkommande  och avgående cermonimästare Curth Sjöholm och Bertil Winberg var utrustade med hammare, spik, syl och en liten linjal och hela  “operationen” var avklarad på en knapp timme.