Föreläsare

Marco Smedberg är militärhistoriker (fil.mag. i historia), pansarofficer (Skånska Dragonregementet P 2) och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit
Christer Jönsson är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning är i huvudsak inriktad på internationell politik.
Bengt Liljegren är historiker och författare från Lund. Han har haft stora framgångar med biografier över Alexander den store, Adolf Hitler
Föredragshållare 2019 FRANK ORTON Frank Orton tog studenten på Malmö Latinskola 1961 och gjorde militärtjänst på försvarets tolkskola i Uppsala. 
Årets talare på WW är professor Kristian Gerner, Lund Årets högtidstalare i WW är professor Kristian Gerner, Lund  Han är
"Makten och sanningen. Drottning Kristina som författare". Horace Engdahl föddes 1948 i Karlskrona.  Fadern var officer och modern hemmafru.  Vid