FRANK ORTON -2019

Föredragshållare 2019
FRANK ORTON
Frank Orton tog studenten på Malmö Latinskola 1961 och gjorde militärtjänst på försvarets tolkskola i Uppsala.  Han tog examen i juridik  i Lund  och bedrev därefter ett års studier vid Berkeley Universitet i USA.   Han har tjänstgjort vid Malmö Tingsrätt, varit hovrättsfiskal i Skånska Hovrätten, rådman vid Lunds Tingsrätt  och revisionssekreterare i Högsta Domstolen.  Bland övriga  uppdrag kan nämnas att Orton varit  direktör och chef för i Radionämnden och Diskrimineringsombudsman under åren 1992-1998.
Frank Orton har i samarbete med internationella experter publicerat en rapport om det turkiska rättsväsendet och 2005 på uppdrag av Armenien  skrivit en handbok  för ombudsman och offentliga tjänstemän
Utomlands har han haft  en lång rad projektuppdrag rörande mänskliga rättigheter i länder som Armenien, Georgien Lettland, Namibia, Nicaragua, Paraguay, Sydafrika, Turkiet,och Västbanken med Gazaremsan m fl  Orton är sedan 2007 visiting professor vid Szechenyi i Istvan University i  Györ, Ungern där han 2014 promoverades till juris hedersdoktor.
Kulturellt och allmänt intresserad och tog han  2004 initiativ till Frank Hellersällskapet och är sedan 2011 sällskapets hedersordförande. Orton är också sedan 2015 ordförande i Sällskapet Heimdall i Malmö
Hans föredrag på WW 6 november har rubriken “ Lag och ordning i stormaktstidens Sverige”