Kristian Gerner -2018

Årets talare på WW är professor Kristian Gerner, Lund

Årets högtidstalare i WW är professor Kristian Gerner, Lund  Han är född 1942 i Piteå  men studerade  vid Lunds universitet och avlade filosofie doktor-examen i historia där 1984. Han blev docent vid samma universitet 1984 och universitetslektor där 1985. Han var professor i östeuropeisk historia och kultur vid Uppsala universitet 1994–2002 och var 2002–2009 professor i historia vid Lunds universitet. Kristian Gerner invaldes 1991 som utländsk ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten, 1993 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och 2004 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Han är särskilt inriktad  på förhållanden i  Öst- och Centraleuropa och på WW i Ystad skall han tala under rubriken “ Sverige och Ryssland under 1600-talet”.

(Källa: Wikipedia)