Bengt Liljegren -2021

Bengt Liljegren är historiker och författare från Lund. Han har haft stora framgångar med biografier över Alexander den store, Adolf Hitler och Winston Churchill. Hans senaste bok heter Krigarkungen och är en levnadsteckning över Karl XII.

Om föredraget:

Det är 300 år sedan Karl XII dog vid Fredrikstens fästning i Norge. Kungen var en sällsam människa. Hemlighetsfull, egensinnig och självsvåldig. Redan samtiden hade svårt att begripa sig på honom, och detsamma gäller i lika hög grad eftervärlden. I sitt föredrag berättar Bengt Liljegren, som under flera år forskat om Karl XII, den fascinerande historien om vår siste stormaktskung med fokus på hans tid i Ystad.