Marco Smedberg -2023

Marco Smedberg är militärhistoriker (fil.mag. i historia), pansarofficer (Skånska Dragonregementet P 2) och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör för tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling, däribland standardverket Första världskriget (2014) och Israels krig (2021). Marco är också ordförande i Stiftelsen skånska kavalleriregementets officerskårs samlingar och fonder.