Marco Smedberg -2023

Marco Smedberg är militärhistoriker (fil.mag. i historia), pansarofficer (Skånska Dragonregementet P 2) och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör för tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling, däribland standardverket Första världskriget (2014) och Israels krig (2021). Marco är också ordförande i Stiftelsen skånska kavalleriregementets officerskårs samlingar och fonder.

Bengt Liljegren -2021

Bengt Liljegren är historiker och författare från Lund. Han har haft stora framgångar med biografier över Alexander den store, Adolf Hitler och Winston Churchill. Hans senaste bok heter Krigarkungen och är en levnadsteckning över Karl XII.

Om föredraget:

Det är 300 år sedan Karl XII dog vid Fredrikstens fästning i Norge. Kungen var en sällsam människa. Hemlighetsfull, egensinnig och självsvåldig. Redan samtiden hade svårt att begripa sig på honom, och detsamma gäller i lika hög grad eftervärlden. I sitt föredrag berättar Bengt Liljegren, som under flera år forskat om Karl XII, den fascinerande historien om vår siste stormaktskung med fokus på hans tid i Ystad.

FRANK ORTON -2019

Föredragshållare 2019
FRANK ORTON
Frank Orton tog studenten på Malmö Latinskola 1961 och gjorde militärtjänst på försvarets tolkskola i Uppsala.  Han tog examen i juridik  i Lund  och bedrev därefter ett års studier vid Berkeley Universitet i USA.   Han har tjänstgjort vid Malmö Tingsrätt, varit hovrättsfiskal i Skånska Hovrätten, rådman vid Lunds Tingsrätt  och revisionssekreterare i Högsta Domstolen.  Bland övriga  uppdrag kan nämnas att Orton varit  direktör och chef för i Radionämnden och Diskrimineringsombudsman under åren 1992-1998.
Frank Orton har i samarbete med internationella experter publicerat en rapport om det turkiska rättsväsendet och 2005 på uppdrag av Armenien  skrivit en handbok  för ombudsman och offentliga tjänstemän
Utomlands har han haft  en lång rad projektuppdrag rörande mänskliga rättigheter i länder som Armenien, Georgien Lettland, Namibia, Nicaragua, Paraguay, Sydafrika, Turkiet,och Västbanken med Gazaremsan m fl  Orton är sedan 2007 visiting professor vid Szechenyi i Istvan University i  Györ, Ungern där han 2014 promoverades till juris hedersdoktor.
Kulturellt och allmänt intresserad och tog han  2004 initiativ till Frank Hellersällskapet och är sedan 2011 sällskapets hedersordförande. Orton är också sedan 2015 ordförande i Sällskapet Heimdall i Malmö
Hans föredrag på WW 6 november har rubriken “ Lag och ordning i stormaktstidens Sverige”

Kristian Gerner -2018

Årets talare på WW är professor Kristian Gerner, Lund

Årets högtidstalare i WW är professor Kristian Gerner, Lund  Han är född 1942 i Piteå  men studerade  vid Lunds universitet och avlade filosofie doktor-examen i historia där 1984. Han blev docent vid samma universitet 1984 och universitetslektor där 1985. Han var professor i östeuropeisk historia och kultur vid Uppsala universitet 1994–2002 och var 2002–2009 professor i historia vid Lunds universitet. Kristian Gerner invaldes 1991 som utländsk ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten, 1993 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och 2004 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Han är särskilt inriktad  på förhållanden i  Öst- och Centraleuropa och på WW i Ystad skall han tala under rubriken “ Sverige och Ryssland under 1600-talet”.

(Källa: Wikipedia)

Horace Engdahl -2017

“Makten och sanningen. Drottning Kristina som författare”.

Horace Engdahl föddes 1948 i Karlskrona.  Fadern var officer och modern hemmafru.  Vid elva års ålder återvände familjen till Stockholm och Horace gick i Vasa real.[2]

Efter studier i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet disputerade han i ämnet vid samma universitet 1987 med avhandlingen Den romantiska texten.[3]

Under 1970- och 1980-talen var han medlem i redaktionen för tidskriften Kris tillsammans med bland andra Stig Larsson och Anders Olsson.

På 1980- och 1990-talen var han verksam som litteratur- och danskritiker. 1989–1998 arbetade han på Dagens Nyheters kulturredaktion.

1997 valdes han in i Svenska Akademin på stol 17 och efterträdde Johannes Edfelt och var akademins ständige sekreterare i Svenska Akademien under åren 1999-2009. Horace Engdahl lämna uppdraget i juni 2009 och efterträddes av historikern och författaren Peter Englund .

Han är sedan 2004 adjungerad professor i nordisk litteratur vid Århus universitet.

Fram till april 2009 var Engdahl ledamot i Kungliga Operans styrelse.[4]

Horace är bror till Stefan Engdahl, amiral och försvarsattache i Bryssel men numera bosatt i Ystad och gift med Kerstin, född Tornberg..[2]

2014 deltog Horace  Engdahl i SVT Babels schlagertävling och skrev text till en låt skriven av Benny Andersson. Engdahls bidrag, Nyårsballongen, vann tävlingen.

Under våren 2016 var han en av huvudpersonerna i SVT-serien Liv och Horace i Europa tillsammans med Liv Strömquist.

I Akademins presentation av årets föredragshållare på WW:s högtidsmöte 6 november uppges att han kan 100 snapsvisor utantill!

 

 

( Ovanstående är i huvudsak  hämtat från Wikipedia)